бидэнтэй хамт холбоно

"Хуурамч" гэж тэмдэглэгдсэн бүх бичлэгүүд