бидэнтэй хамт холбоно

Бүх бичлэгүүд "Би чамайг авлаа хонгор минь"