бидэнтэй хамт холбоно
харь гаригийнхан харь гаригийнхан

Тоглоом

"Харь гарагийнхан: Харанхуй удам" бидэнд бодит цагийн стратеги, ксеноморфуудын ардын эсрэг тамын тулааныг өгдөг.

Харь гарагийнхан: Fireteam Elite бол харь гарагийнхны франчайзын дор гарсан сүүлчийн тоглоом юм. Хамгийн сүүлийн үеийн Fireteam Elite тоглоом ирлээ...